Funkcije aplikacije

Tableti i aplikacija interaktivnu komunikaciju i jednostavan pregled sadržaja događanja i mogućnost istraživanja tržišta. Aplikacija je custom made – naručitelj bira opcije koje želi.

Funkcije aplikacije

 • Slaganje rasporeda događanja.
 • Popis svih sudionika i predavača.
 • Sudionici vode svoje bilješke.
 • Integracija s PowerPointom.
 • Pitanja za publiku u prezentaciji.
 • Pitanja iz publike postavljaju se kroz aplikaciju.
 • Najbolja pitanja prikazana na početku.
 • Ulazno-Izlazne ankete + fokus grupe = istraživanje tržišta.
 • Izvještaj s događanja.
 • Dodatno: pregled prethodnih prezentacija, profili sudionika, chat, nagradne igre...

Najam tableta za evente i poslovna događanja:

 • Program/raspored događanja.
 • Baza prezentacija.
 • Upis podataka o sudionicima.
 • Postavljanje pitanja publici.
 • Postavljanje pitanja iz publike.
 • Ankete s analizom.

Tipovi događanja:

 • Kongresi.
 • Konferencije.
 • Sajmovi.
 • Sastanci.
 • Radionice.
 • Edukacije.

Funkcije aplikacije

 • Pregled rasporeda događanja.
 • Popis svih sudionika.
 • Bilješke koje se šalju na e-mail za kasnije.
 • Personalizacija tableta – svaki sudionik za sebe.
 • Pitanja iz publike postavljaju se kroz aplikaciju.
 • Publika glasa za najbolja pitanja.
 • Dodatno: pregled prethodnih prezentacija, profili sudionika, chat, nagradne igre...

*Aplikacija je dostupna samo na našim tabletima (android), no moguće je napraviti modifikaciju za iOS.

Opcije aplikacije

Basic

Izgled

zadane boje

logo

hr / en jezik

jedan oglas

Funkcionalnosti

raspored predavanja

bilješke sudionika

pitanja iz publike

like-anje pitanja iz publike

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kontaktirajte nas

Standard

Izgled

boje naručitelja

logo naručitelja

hr / en jezik

jedan oglas

Funkcionalnosti

raspored predavanja

bilješke sudionika

pitanja iz publike

like-anje pitanja iz publike

pitanja u prezentaciji

popis sudionika

izvještaj

-

-

-

-

-

-

Kontaktirajte nas

Advanced

Izgled

boje po izboru

logo

višejezična aplikacija

više oglasa

Funkcionalnosti

raspored predavanja

bilješke sudionika

pitanja iz publike

like-anje pitanja iz publike

pitanja u prezentaciji

popis sudionika

izvještaj

nagradna igra

ulazno / izlazna anketa

analiza

-

-

-

Kontaktirajte nas

Custom

Izgled

boje po izboru

logo

višejezična aplikacija

više oglasa

Funkcionalnosti

raspored predavanja

bilješke sudionika

pitanja iz publike

like-anje pitanja iz publike

pitanja u prezentaciji

popis sudionika

izvještaj

nagradna igra

ulazno / izlazna anketa

analiza

chat

profil sudionika

prethodne prezentacije

Kontaktirajte nas
×

Okvirna cijena: EUR

*Cijena uključuje najam tableta, prilagodbu aplikacije potrebama korisnika, najam aplikacije i mrežne opreme, tehničku realizaciju, video režiju (upravljanje prezentacijama).
*Cijena ne uključuje putne troškove.
*Potrebno je minimalno 40 tableta za okvirni izračun cijene INteractive aplikacije.

Cijena je dostupna samo na konkretan upit za ponudom.